Okulumuzun Misyonu;

Yeniliklere açık, araştırma ve geliştirmeyi destekleyerek sektörün hedefleri doğrultusunda ülkemizin ve milletimizin değerlerine sahip çıkacak nitelikli bireyler yetiştirmektir. 

Okulumuzun Vizyonu;

Öğrenci - sanayi iş birliği ile araştıran, geliştiren, üreten, ürettiği ile mutlu bir nesil yetiştirerek ülkemize ve milletimize faydalı öncü bir meslek yüksekokulu olmaktır.